Ülkemizde trafik kazaları, her yıl binlerce insanımızın hayatını kaybetmesi, on binlerce insanımızın yaralanması ve milyonlarca lira maddi hasar oluşturarak iş gücü ve enerji kaybına neden olmaktadır. Trafik kazalarının gerçekleşme nedenlerine bakıldığında, meydana gelen kazaların %95’inin insan hatasından kaynaklandığı görülmektedir. 2014 yılında ülkemizde meydana gelen 1.199.010 trafik kazasında 285.059 vatandaşımız yaralanmış; 3.524 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Türkiye’de trafik kazalarında hayatını kaybeden her 100 yayadan 26’sı çocuktur.

Bu durumun en önemli sebebi ise ülkemizde verilen trafik eğitiminin yetersizliğidir. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü trafik eğitimine ayrı bir önem vermiştir. “Trafik kurallarına duyarlı ve bu kuralların uygulamaya geçirilmesinde bilinçli yeni nesiller yetiştirmek” için çalışmalara başlanmış ve Türkiye’de ilk olan trafik eğitim parkları kurulmuştur.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilk ve orta öğretimdeki 8-14 yaş grubu öğrencilere, görme, işitme ve zihinsel engellilere, bunun yanı sıra gelen talepler doğrultusunda sivil kuruluşlar ve kamu kurumlarına trafik eğitimi verilmektedir. Bu eğitimler Trafik Eğitim Parkımızda ya da parkımıza uzak olan ve ulaşım zorluğundan gelemeyen ilköğretim okullarının kendi salonlarında görevli trafik eğitmeni ve trafik polisi tarafından interaktif şekilde verilmektedir.

Okul Öncesi Öğrencilerine Verilen Trafik Eğitimi

Trafik eğitimi, uzman eğitmenler tarafından özel dersliklerimizde animasyon filmi ile teorik olarak, sahada ise trafik polisleri tarafından uygulamalı olarak verilmektedir. Verilen eğitimler neticesinde küçük yaş grubunun bilinçli yaya olabilmek konusunda kazanımın arttırılması hedeflenmektedir. Amacımız; okul öncesi öğrencilerine verilen trafik eğitimi ile öğrendiklerini doğru olarak uygulayabilme becerilerini geliştirmek ve bilinçli yaya olabilmek konusunda farkındalık yaratmaktır.

İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerine Verilen Trafik Eğitimi

Gündelik hayatımızın akışını belirleyen trafik gibi önemli bir konuda, öğrencilerin güven duygusunun arttırılmasını sağlamak, trafik ve çevre bilgilerini geliştirmek hedeflerimiz arasındadır. Verilen trafik ve devamı niteliğinde olan ilkyardım eğitimleriyle öğrencilerin trafikte görev/sorumluluk duygularının gelişmesine katkı sağlanmakta ve olumlu tutum/davranışlar kazandırılmaktadır.

Özel Gereksinimli Öğrencilere Verilen Trafik Eğitimi

İnsanlar doğuştan ya da hastalık, kaza ve afetler sonucunda engelli olabilmektedir ve trafikte birtakım sorunlarla karşılaşabilmektedir. Engellilerin de herkes ile eşit hak ve olanaklara sahip olmaları, günlük yaşamlarını sürdürürken bağımsız ve özgür olabilecekleri koşullara kavuşabilmeleri için özel gereksinimli bireylere ( görme, işitme, zihinsel engelli) göre tasarlanmış eğitim sınıfı ve materyalleri ile özel eğitim öğretmenleri tarafından bağımsız yaşam (oryantasyon=uyum ve mobilite=hareket) eğitimi verilmektedir. Amacımız, engelli bireyin trafikte kimseye muhtaç olmadan desteksiz bir yaşam sürmesi ve sosyal hayata katılabilmesidir.

İnteraktif Trafik Eğitimi

Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan okullara uzman trafik eğitmenlerimiz ve trafik polisleri tarafından gidilerek okulların konferans salonlarında teorik olarak trafik konulu seminer verilmektedir. Trafik seminerleri vasıtasıyla daha çok öğrenciye ulaşarak trafikle ilgili geleceğe yönelik bilinçli nesillerin yetişmesi amaçlanmaktadır.

  • ULAŞIM YONETIM MERKEZİ 4444 154
  • TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI
  • İBB CEP TRAFİK