İstanbul Büyükşehir Belediyesi, günümüz teknolojilerinden yararlanarak İstanbul trafiğini rahatlatabilmek ve İstanbul trafiğinden bilgiler sunabilmek için 1997 yılında Taksim’de Trafik Kontrol Merkezi’ni kurmuştur. Ulaşım Yönetim Merkezi gelişen ve büyüyen yapısı ile 2003 yılında Merter’de hizmet vermeye başlamıştır.


Trafik Müdürlüğü Misyon ve Vizyon


Misyon :
“Ulaşım Yönetim Merkezi‘nin ana misyonu İstanbul trafiğinin sürücü, yolcu ve yayalar açışından daha güvenli, erişilebilir olması için yol ve sürüş güvenliğini en üst seviyeye yükseltmektir. Zaman ve maliyet açısından etkin bir trafik gözlem ve yönetim altyapısını kurmak, işletmek ve elde edilen veriler ile sürücü, yolcu ve yayaların İstanbul trafiğini en etkin, güvenli, çevreye duyarlı, çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde kullanımını sağlamayı temel amacı olarak benimsemeyi görev edinmiştir.”

Vizyon :
“Yüzyıllar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi zenginliği, kültürel yapısı, nüfus yoğunluğu ve mimari özellikleri ile dünyanın önde gelen şehirlerinden biri olan İstanbul’un ulaşım yönünden çağdaş, kaliteli, güvenli ve erişilebilir öncü bir şehir olmasını sağlamak.”

Değerlerimiz

Güvenilirlik:
Kent Trafiğinin en etkin gözlem ve yönetimini yaparken sürücü ve yolcuların trafik bilgilerine erişimde güvenilirliği esas kabul eder.


Kalite:
Kent trafiğinin gözlem ve yönetim alt yapısındaki sistemlerin kurulumunda ve bakımında kaliteyi esas kabul eder.


Katılımcılık:
Sürücü, yolcu ve yayaların trafikte bulunduğu süre boyunca trafiğin durumu veya kullanıcı bildirimleri ile katılımcılık esasını sunmayı beyan eder.


Erişilebilirlik:
Sürücü, yolcu ve yayaların kent trafiğini en etkin, güvenli bir şekilde kullanımın sağlamak adına teknolojik araçlardan bu bilgilere ulaşılmasını esas kabul eder.


Liderlik:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ölçüm, gözlem, denetleme, bilgilendirme ve sinyalizasyon çalışmalarını yürüten bir birimi olmasıyla liderliğin verdiği şekilde hareket etmeyi beyan eder.


Sürdürülebilirlik:
Müdürlük olarak sahadaki sistemlerde alternatif enerji kaynaklarının kullanım oranının artırılması hedefiyle çevreye duyarlı bir yönetim anlayışını benimser.

  • ULAŞIM YONETIM MERKEZİ 4444 154
  • TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI
  • İBB CEP TRAFİK