Yatay Trafik İşaretleme

Yatay Trafik İşaretlemeleri; Trafik ve Yol Güvenliğinin sağlanması, trafiğin düzenlenmesi, yolu kullanan sürücü ve yayalara rehberlik etmesi, yol hakkında bilgiler vermesi, gerekli yasaklama ve kısıtlamaların belirtilmesi amacı ile yürütülen çalışmalardır.

Bu işaretlemeler; şerit ve banket çizgileri, yaya güvenliğinin sağlanması için hemzemin yaya geçitleri zebra ve sinyalize kavşaklarda pelikan yaya çizgileri, oklar, yazı ve semboller, kavşak içi, yol ayrım ve katılım kollarında ofset taramalar, yavaşlama ön uyarı çizgileri, yol butonları, vb. işaretlemelerden oluşmaktadır. Çift Kompenantlı, Termoplastik ve Soğuk Yol Çizgi Boyaları ile yapılan yatay işaretlemeler uygulama standartları gereği mevsim şartları göz önüne alınarak kış ayları dışında kalan süreçte gerçekleştirilmektedir.

Çift kompenantlı Boya ile Yatay Trafik İşaretlemelerinin Yapılması

Çift kompenantlı boya ile yapılan işaretlemeler; zebra ve pelikan yaya geçidi çizgileri, oklar, yazılı mesajlar, ofset, hız kesici ve benzeri trafik işaretlemelerinden oluşmaktadır.

Termoplastik ve Akrilik Boya ile Yatay Trafik İşaretlemelerinin Yapılması

Mevcut yol ağı üzerinde termoplastik ve akrilik boya ile yapılan işaretlemeler; Şerit ve banket çizgilerinden oluşmaktadır.

Hazır Sembol Uygulamaları

Hazır sembol uygulamaları ok, ofset, yazı ve benzeri yatay işaretleme sembolleri ve düşey trafik işaretlemelerinin tamamını kapsayan, termoplastik malzemeden oluşan ve ısıtılarak yol yüzeyine yapıştırılarak kullanılan bir yatay işaretleme yöntemidir.

Bu yöntemle termoplastik ve çift kompenant boyalarla yapılan yatay trafik işaretlemelerinin düşey trafik işareti sembolleri ile zenginleştirilerek trafik ve yol güvenliği seviyesinin maksimuma çıkarılması hedeflenmektedir.

Düşey Trafik İşaretleme

Düşey trafik işaretlemeleri sürücü yolcu ve yayaların kullanmakta oldukları yol ağı üzerinde uymak zorunda oldukları kuralların belirtilmesi ve ayrıca yönlendirme, bilgilendirme amacı ile uygulanan işaretlerdir. Düşey trafik işaretlemeleri; trafik uyarı işaretleri, trafik tanzim işaretleri ve trafik bilgi işaretlerinden oluşmaktadır.

Ayrıca Trafik ve Yol Güvenliğini maksimum seviyeye yükseltmek amacı ile ana arter yolların katılım ve ayrımlarında Güvenlik Bariyerleri, Poliüretan Esnek Silindirler, Şerit Ayırıcı Yol Butonu ve Yol Kenar Dikmesi (CTP) gibi yol güvenlik sitemleri uygulanmaktadır.

Bu kapsamda yürütülen çalışmaları gruplandıracak olursak;

 • Kaplama Üstü Trafik Levha Uygulaması: Kaplama üstü yön bilgi levhaları, çok şeritli bölünmüş yolların kavşak ya da köprülü kavşak yaklaşımlarında, her şeridin ulaşacağı güzergâh hakkında bilgi vermek ve kavşak öncesi yön bilgi levhasında verilen mesajların teyidi amacıyla konulur.
 • Kavşak İçi Yön Bilgi Levha Uygulaması: Kavşak yaklaşımlarında kullanılan kavşak öncesi yön bilgi levhaları ile kaplama üstü yön bilgi levhalarının ayrım yönünde verilen mesajları, kavşak içinde kullanılan kavşak içi yön bilgi levhaları ile teyit edilir. Kavşak içi yön bilgi levhaları, meskûn mahallerde ön bilgi levhaları olmaksızın tek olarak da kullanılmaktadır
 • Standart Trafik Levha Uygulaması: Trafik işaret levhaları, yolu kullananlara yol ve çevresinin genel karakteristikleri hakkında gerekli görülen uyarı ve önerilerin yazı ve semboller halinde mesajlarla aktarılmasını sağlar. Nizami bir şekilde yapıldıkları takdirde, trafik işaret levhaları karayolu güvenliğine büyük ölçüde katkıda bulunurlar.

Trafik işaret levha direkleri, yolu kullananlara yol ve çevresinin genel karakteristikleri hakkında gerekli görülen uyarı ve önerilerin aktarılmasında, mesajın sürücülerin görüş açısında bulunmasını sağlayarak karayolu güvenliğine katkıda bulunurlar

 • LED’li Standart Trafik Levha Uygulamaları
 • Yol Buton Uygulamaları
 • Güvenlik Bariyerleri Uygulamaları

Darbe emiciler bir çarpma esnasında enerjiyi emerek aracı, sürücüye tanımlanmış en az zararı vererek tam durmaya getiren bir sistemdir.

 • CTP Uygulamaları: Her türlü hava şartlarında sürücülerin yol sınırlarını belirleyip güvenli bir şekilde yolda ilerlemeleri için yol kenarlarına konulan ayırıcı yol güvenlik elemanlarıdır
 • Esnek Silindir Uygulamaları: Sürücülerin yol ayrım ve katılımlarını fark etmeleri amacıyla kullanılan ve çarpma sonucu eski haline dönebilen ayırıcı yol güvenlik elemanıdır.
 • Okul Bölgesi Yaklaşım Uygulamaları: Okul önlerindeki öğrenci yaya geçitleri daha belirgin hale getirilerek hem öğrencilerin daha güvenli şekilde yaya geçitlerini kullanmaları hem de sürücülerin okul bölgesinde ilave uyarılar sayesinde daha dikkatli sürüş yapmaları hedeflenerek Müdürlüğümüzce uygun görülen okullarda uygulama yapılmaktadır.
 • Ayna Uygulamaları: Görüş açısı kısıtlı kavşaklarda trafik güvenliğini artırmak amaçlı kullanılan yardımcı elemandır.
 • ULAŞIM YONETIM MERKEZİ 4444 154
 • TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI
 • İBB CEP TRAFİK