Yatay ve Düşey İşaretleme

Yatay İşaretleme

Yaya Geçidi İçerisinde Bulunan Oklar Ve Kılavuz Çizgiler

Yaya geçidi içerisinde uygulanan yönlendirme okları, yayalara gidiş geliş yönünü bildirmektedir.

Ayrıca yaya geçidi içerisinde gidiş-geliş istikametinde görme engelli kişilerin yönünü kaybetmemesi ve kesintisiz bir şekilde karşıya geçmesi için hissedilebilir kılavuz çizgiler çizilmiştir.

Yaya Geçidinin Yükseltilmesi

Engelli yayaların tehlikelerden korunması ve güvenli geçişlerinin sağlanabilmesi amacıyla uy­gun yaya geçitleri ön plana çıkarılarak yükseltilmiştir.

Yaya geçidinin asfalt kotundan 2-10 cm yüksekte bulunması ve eğimde 50 x 50 cm 1 dolu 1 boş karo kaplama yapılması sürücülerin yaya geçidini uzaktan fark etmesini sağlayacaktır. Yükseltilmiş yaya geçitlerinde eğim %8'i geçmemelidir.

Stop Çizgisinin Geriye Alınması

Stop çizgisinin geriye alınması ile araçlar yaya geçidinden önce durdurularak yaya geçidini işgal etmeleri önlenir. Bu şekilde yayaların her şeritteki sürücünün görüş alanına girmesi ile daha güvenli bir geçiş alanı sağlanmış olur.

Düşey İşaretleme

Trafik Levhalarının Kaldırımdaki İşgallerinin Önlenmesi

Kaldırım üzerindeki levhaların, akan trafik açısından tehdit oluşturmaması için, kaldırımdan en az 50 cm içeriye yerleştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda levhaların kaldırımdan çok uzağa yerleştirilmesi de sürücüler tarafından algılanmasını güçleştirmektedir. Bu sebeple, yürüme yolundaki levhalar, fiziksel engellilerin ve bebek arabalarının ilerlemesini olumsuz etkilemekte idi. Levha ve sinyal direkleri için geliştirilen özel aparatlarla, levhaların kent genel­inde kaldırımlarda engel teşkil etmelerinin önüne geçilmiştir.

Sinyalizasyon

İşitilebilir ses, sözlü mesajlar ve titreşimli yüzeyler vasıtasıyla engellilerin geçişlerine rehberlik eden sinyalizasyon sistemine EYS denir.

Çalışmamızda öngörülen standartların uygulanmasıyla engelli ve yaşlılar gibi hareket kısıtlılığı olan bireylerin toplum yaşantısına eşit fırsatlarda katılabilmelerinin sağlanmasının yanı sıra, hedef kitle olarak görme engelliler alınarak tüm yayaların entegre olabildiği ve trafikte maksimum emniyetin sağlandığı yaya hareketlerinin sağlanması hedeflenmiştir.

• Bu kapsamda engelli geçişleri de dâhil olmak üzere tüm yaya geçişlerini düzenleyen EYS sistemi kurulmuştur. Sinyalizasyon sistemine entegre edilen fonksiyonel sesli yaya butonu sinyal direğine monte edilmiştir.
• Sinyal direğine monte edilen cihazın kutusu içerisinde bir hoparlör bulunmaktadır. Ses, trafik lâmbasının üzerinde bulunan bir hoparlörden değil, bu basma düğmeli sistemin ku¬tusu içerisindeki hoparlörden geldiğinden; sesin yayaya en yakın noktadan doğrudan doğruya ayırt edilebilir, yön bulunabilir ve hangi yaya geçidine ait olduğu işitilebilir şekilde iletilmesi sağlanmaktadır.
• EYS sisteminde; görme engelli yayaların basma düğmesinin yerini bulabilmeleri için, sadece 3 metrelik bir alanda duyulabilen bir yer buldurma sinyali verilmektedir.
• Görme engelli yaya, karşıya geçiş düğmesine bastığı zaman, üzerine basılan düğmenin kumanda ettiği cadde ismini, kavşağın şeklini, faz sürelerini ve bu kavşakta bulunan trafik lâmbaları ile ilgili bilgileri alabilmektedir.
• Yayalar için yeşil ışığın yandığını ve dolayısı ile karşıdan karşıya geçilebileceğini bildiren “YÜRÜ” sesli sinyali, konuşan insan sesi olarak verilmektedir.
• “YÜRÜ” sesli sinyali; özellikle ileri yaşlardaki kişiler ve işitme yetenekleri azalmış görme engelli yayalar için titreşimli olarak da verilmektedir.
• Tüm ikaz sesleri görme engellinin rahat işitebileceği şekilde tasarlanmıştır. Cihazın, çevrede gürültü kirliliğine neden olmaması ve insanlara rahatsızlık vermemesi için kendisini, çevre gürültüsünün 5 db kadar üstüne otomatik olarak ayarlama özelliği bulunmaktadır.
• Cihazın, dış ortam şartlarına, sert darbe ya da saldırılara karşı son derece dayanıklı olması öngörülmüştür.
• Basma düğmesi üzerinde bulunan yön oku ile, engelli yayanın gideceği istikameti ayarlaması amaçlanmıştır.
• Tüm sesli ikazlara Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından müdahale edilebilmektedir. Böylece, seslerin devreye alınması veya devre dışı bırakılması sağlanabilmektedir.


Kavşak Yol Haritası

EYS Cihazının yan tarafında sarı renkli plakada kavşağın yapısı hakkında bilgi veren kabartma semboller ve Braille alfabesi ile yazılmış arıza telefon numarası yer almaktadır.


S Direkler

Sinyal direklerinin kaldırım kenarlarına çekilmesiyle kaldırım işgallerin önüne geçilmiş aynı zamanda da sinyallerin yeni tip S direkler ile sürücülerin rahatlıkla görüş alanına girmeleri sağlanmıştır.


Koruma Korkulukları

Görme engelli kişilerin yanlışlıkla yaya geçidinden önce veya sonra tehlikeli bir şekilde yola inmelerini engellemek için koruma korkulukları yerleştirilmelidir.

Kaldırım Rampaları

Tekerlekli sandalye, çocuk arabası veya koltuk değnekleri gibi kaldırım yükseltilerini geçmekte zorlanan kullanıcılar için kolaylık sağlaması açısından yaya geçitlerindeki kaldırımlar yol ko¬tuna çekilerek bulunduğu yere göre uygun biçimde tasarlanmış rampalar yapılmıştır.

Görme engelli yayaların yaya geçitleri, üst geçitler, toplu taşıma durakları gibi yakın çevrelerinde bulunan önemli yerleri kolaylıkla bulabilmeleri ve tehlike uyarılarını fark edebilmeleri için kendilerine kılavuzluk eden kabartılı ve farklı dokuya sahip hissedilebilir zemin yüzeyleri ilgili birimler tarafından döşenmektedir.

  • ULAŞIM YONETIM MERKEZİ 4444 154
  • TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI
  • İBB CEP TRAFİK