18.09.2017

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, İstanbul’da uygulanan çevreci, sağlıklı, temiz ulaşım çözümlerinden biri olan yayalaştırma projeleri arasında yer alan Fatih Ordu Caddesi’nde “Hava Kalitesi ve Gürültü Seviyesi Ölçümü” yapıldı.

Fatih Ordu Caddesi, her hafta pazar günleri motorlu araç trafiğine kapatılarak, yayaların ve bisikletlilerin kullanımına tahsis edilmektedir. Etkinlik kapsamında, Ordu Caddesi’nde uygulanan yayalaştırma projesinin çevresel etkilerinin analizi ve faydalarının tespiti amacıyla, caddenin motorlu araç trafiğine kapatıldığı 17 Eylül Pazar Günü ve tekrar trafiğe açıldığı 18 Eylül Pazartesi Günü,  hava kalitesi ve gürültü seviyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ölçüm sensörleri ile donatılmış mobil araç ile ölçülerek karşılaştırıldı. Hava kalitesinin ve gürültü seviyesinin ölçülmesi, kirliliğin ve havadaki partiküllerin ölçümü için oluşturulan mobil araç ile dünya standartlarına uygun olarak yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait mobil araçlar ile hava kalitesi ve gürültü seviyesinin ölçüldüğü Ordu Caddesi’nde, 17 Eylül Pazar günü karayolu araç trafiği akışının tur otobüsleri dışında olmadığı, sadece tramvay geçişi olduğu gündüz zaman diliminde alınan gürültü düzeyi ölçümünün 64,1 dBA olduğu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen gürültü düzeyi ölçüm sınır değeri olan Lgündüz= 65 (dBA) altında kaldığı tespit edildi. 

Yapılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre, Partikül Madde (PM10) günlük konsantrasyonu 57,7ug/m3 olarak tespit edildi. Bu değerin, 2017 yılı günlük limit değeri olan 70 ug/m3‘lük değerin altında kaldığı; ancak 18 Eylül Pazartesi günü trafiğe açık zaman diliminde elde edilen 89,1 ug/m3‘lük değerin, Türkiye limit değerini aştığı görüldü. Elde edilen her iki günlük ölçüm sonucu oranlandığında, trafiğe açık olan günde %55 oranında daha fazla kirlilik gözlendi.

Bölgede yapılan hava kalitesi ölçümlerinde, kükürt dioksit (SO2) için yapılan ölçümlerde trafik yoğunluğunun herhangi bir etki oluşturmadığı ve ölçüm değerlerinin hem Türkiye, hem de Avrupa Birliği limit değerlerinin altında kaldığı, azot dioksit (NO2) kirleticisi için elde edilen saatlik konsantrasyonların tümünün de hem Türkiye, hem de Avrupa Birliği limit değerlerinin altında kaldığı, karbon monoksit (CO) kirleticisi için elde edilen ölçüm sonuçlarının da Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği limit değerlerin oldukça altında seyrettiği görüldü. Ancak bölgenin trafiğe açık olduğu zaman diliminde elde edilen günlük ortalama NO2 ve CO kirleticileri değerlerinin, araç trafiğine kapalı olduğu güne kıyasla %75’in üzerinde kirlilik farkı oluşturduğu tespit edildi.

  • ULAŞIM YONETIM MERKEZİ 4444 154
  • TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI
  • İBB CEP TRAFİK